Individualni program vežbi

Individualni program podrazumeva način vežbanja sa personalnim trenerom.Rad sa ličnim trenerom,"individualni" ili "personalni" treninzi, vežbanje "jedan na jedan" predstavljaju najkvalitetniji stručni rad koji možete sebi priuštiti.

Treninzi se kreiraju prema ličnim mogućnosima i potrebama svakog pojedinca, što omogućava najbolje napredovanje i postizanje najboliih rezultata.

Za svakog vežbača se otvara karton evidencije koji sadrži:

  • Početno testiranje fizičkih sposobnosti
  • Kreiranje programa vežbi
  • Evidentiranje i praćenje napredovanja 
  • Analiza ostvarenih rezultata

Individualne treninge vode instruktori sa iskustvom koji će vam svojom stručnošću omogućiti postizanje najboljih rezultata.Svojim iskustvom i znanjem instruktori vam pomažu da dodjete do maksimalnih rezultata  a da pri tome nemate osećaj "mučenja" već prijatnog zadovoljstva.