Ishrana

Pravilna i zdrava ishrana postala je jedan od najvažnijih problema savremenog čoveka. Čovekovo zdravlje, kreativnost , efikasnost i raspoloženje direktno su uslovljeni načinom ishrane koji svakodnevno primenjuje. Pravilna i zdrava ishrana pomaže pojedincu da se lakše suoči sa životnim teškoćama i da se zaštiti od mnogobrojnih fizičkih i psihičkih bolesti. 

Uzimanje što raznovrsnije hrane,ali pravilno kombinovane, ima suštinski značaj za pravilnu ishranu. Da bi organizam normalno i zdravo funkcionisao moraju se uneti svi sastojci neophodni za obnavljanje ćelija u što idealnijim količinama. Nije svaki organizam isti i ne zahteva isti odnos hranljivih materija, pa je neophodno osluškivanje organizma, saradnja sa njim i poštovanje njegovih potreba. Stoga je neophodno proširiti saznanja o odnosu pravilne ishrane i zdravlja. Naš metabolizam određuje koju će korist izvući iz unete hrane. Pol, starost, fizičke sposobnosti i profesija neposredno utiču na potrebe našeg organizma za hranljivim sastojcima i sposobnost njihovog iskorišćavanja.

Naučno je dokazano da dužina čovekovog života zavisi od sledećih činilaca:

20% genetski faktor
20% socjalna sredina
10% ishrana
50% nacin zivota

Način života kao glavni činilac koji utiče na čovekov životni vek najviše zavisi od naših navika i razvijenosti svesti čoveka da on sam direktno utiče na kvalitet svog života. Redovna fizička aktivnost sa izbalansiranom ishranom značajno poboljšava kvalitet života. Svaki čovek sam bira svoj način života i vrlo je važno razviti samoodgovornost prema sebi i u tom smeru informisati se o svim mogućnostima i načinima poboljšanja kvaliteta života.